Danh sách Thi lại học phần Tiền tệ quốc tế, Thanh toán quốc tế và Kinh doanh ngoại hối Khoá 24 ngành NH ngày 27/02/2023

Sinh viên các Khoá bấm vào đây để xem bản đầy đủ danh sách thi lại

 

 

Xem thêm  DANH SÁCH THI MÔN: QUẢN TRỊ DỰ ÁN KHOÁ 26 NGÀNH XÂY DỰNG KHOÁ 26 THI NGÀY 04/04/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *