Khoa Răng hàm mặt

CHƯƠNG TRÌNH KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI VỚI BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày 22/3 tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã diễn ra chương trình Lễ ký kết hợp tác giữa trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và Bệnh viện Giao thông Vận tải. Chương trình Lễ ký kết do PGS.TS. Phạm Dương …

Xem tiếp

Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu ngành Răng Hàm Mặt giữa Khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội với Công ty Dentsply Sirona Vietnam.

Vừa qua, tại Khoa Răng Hàm Mặt trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu ngành Răng Hàm Mặt giữa công ty Dentsply Sirona Vietnam và Khoa Răng Hàm Mặt. Tham dự lễ ký kết, …

Xem tiếp