Khoa kế toán

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA KẾ TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2023- 2028

Sáng 30/3/2023, Công đoàn cơ sở Khoa Kế toán tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028 với mục tiêu tổng kết hoạt động Công đoàn, phong trào giảng viên, người lao động nhiệm kỳ 2017 – 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới …

Xem tiếp