Khoa Kiến trúc

KIẾN TRÚC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI TỔ CHỨC LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA AR23

Ngày 6-7/1/2023, Khoa Kiến trúc trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức buổi Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư khóa AR23. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để các bạn sinh viên được thể hiện …

Xem tiếp