Khoa Kiến trúc tổ chức trao bằng Kiến trúc sư cho sinh viên khoá 23

Ngày 02/06/2023, Khoa Kiến trúc Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Đại hội Công đoàn Khoa Kiến trúc lần thứ 5 nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 03/04/2023, Khoa Kiến trúc đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ