Khoa Tiếng Anh A

Hội thảo khoa học về Nâng cao chất lượng Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Ngày 24/3/2023, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Khoa Ngôn ngữ Anh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh”. Hội thảo …

Xem tiếp