Danh sách thi lại môn Chủ nghĩa xã hội khoa học thi ngày 17/05 – 21/05/2023

Xem thêm  Danh sách thi lại môn “Kinh tế phát triển” thi ngày 22/11/2023 Khoá 26 ngành QK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *