[Khoa Kinh tế] DS thi ngày 26.06.2023 học phần Địa lý kinh tế Việt Nam & Thế giới K26.QL

Xem thêm  [Khoa Quản lý kinh doanh] DS thi ngày 19.06.2023 học phần Quản trị chuỗi cung ứng K25.QTKD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *