[Khoa Kinh tế] DS thi ngày 15.06.2023 học phần Kinh tế vĩ mô K27.TM

<iframe src=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQuKdoOhbGzmFVIDYZHhvGZ1L92LID_vzvDkZmz6cXpGZfOpBbzDiyCTy8pDC71wQ/pubhtml?widget=true&amp;headers=false”></iframe>

Xem thêm  Thông báo Thu báo cáo thực tập (đợt 2) sinh viên Khoá 24 ngành Kế toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *