[Khoa Kinh tế] DS thi ngày 15.06.2023 học phần Kinh tế vĩ mô K27.QL

<iframe src=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSg45SOl7MAhbYtQyekp8jZgUvpPt902rUdO78roOfA9Iih8-IxnwXuS1YKfOzeEg/pubhtml?widget=true&amp;headers=false”></iframe>

Xem thêm  DS24 TL + NĐ Luật Thương mại ngày 01.03.2023 từ sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *