[Khoa Kinh tế] DS thi ngày 16.06.2023 học phần Địa lý kinh tế Việt Nam K26.DL

Xem thêm  Danh sách thi môn HA1 Khoá 27 - lớp Ql (từ QL27.45 đến QL27.67) ngày 06.01.2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *