[Khoa Kinh tế] DS thi ngày 15.06.2023 học phần Kinh tế vĩ mô K27.KT

<iframe src=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRc10WXr5iAXcQZwsy33KLO7jMdZMoIs05tjG7wD-qCxgZbQrtGzpFJfS7G-D3heQ/pubhtml?widget=true&amp;headers=false”></iframe>

Xem thêm  Danh sách thi môn "Thị trường tài chính" thi ngày 10/10/2023 Khoá 27 ngành KT (Từ Sơn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *