[Khoa CNTT] DS thi ngày 20.06.2023 học phần Tin 1 K27.DD; QL; TR; TA; YK

Xem thêm  [Khoa Kinh tế] DS thi ngày 13.06.2023 học phần Kinh tế vĩ mô K27TS.KT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *