Danh sách thi cuối Học kỳ II năm học 2022 – 2023 học phần Pháp luật đại cương – ngày thi 14.06.2023 – ngành CNTT

Xem thêm  Danh sách thi cuối Học kỳ II năm học 2022 - 2023 học phần HA2 - ngày thi 13.06.2023 - ngành AR, NH, QĐ - Khoá 27

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *