Danh sách thi cuối Học kỳ II năm học 2022 – 2023 học phần HA3 – ngày thi 14.06.2023 – ngành DD và MT – Khoá 26

Xem thêm  Danh sách thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin Khoá 24 Ngành QN thi ngày 15/04/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *