[Khoa CNTT] DS thi ngày 14.06.2023 học phần Tin 1 K27TS.QL

Xem thêm  Danh sách thi môn Khoa học quản lý thi ngày 8/10/2023 Khoá 27 ngành DL, TC, NH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *