[Khoa Quản lý kinh doanh] DS thi ngày 20.06.2023 học phần Khoa học quản lý K27TS.QTKD

Xem thêm  Danh sách thi cuối Học kỳ II năm học 2022 – 2023 học phần Luật an sinh xã hội – ngày thi 15.06.2023 – ngành LKT – Khoá 26

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *