DS Thi lại học phần Triết học Mác – Lenin thi từ ngày 28/02/2023 đến 05/03/2023

Xem thêm  Danh sách thi lại môn “Kinh tế vi mô” thi ngày 27/11/2023 Khoá 27 ngành TC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *