[Khoa Kinh tế] DS thi ngày 13.06.2023 học phần Kinh tế chính trị Mác-Lênin K27QĐ

Xem thêm  Danh sách thi lại môn Địa lý kinh tế Việt Nam Khoá 26 ngành DL thi ngày 11/09/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *