[Khoa Kinh tế] DS thi ngày 13.06.2023 học phần Kinh tế chính trị Mác-Lênin K27LK

Xem thêm  Danh sách thi lại môn Luật hiến pháp Khoá 27 ngành LKT thi ngày 20/05/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *