[Khoa Triết học & KHXH] DS thi ngày 18.06 đến ngày 22.06.2023 học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xem thêm  Danh sách thi môn Khoa học quản lý thi ngày 8/10/2023 Khoá 26 ngành LK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *