Danh sách Thi kết thúc học phần môn “Ra quyết định trong KD” Khoá 25 ngày 10/9/2023 ngành Quản trị Kinh doanh

Xem thêm  Danh sách thi môn Định mức kinh tế kỹ thuật Khoá 24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *