27QL – DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2TC NGÀY 11/10/2023

KHOA KẾ TOÁN
DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024
– Học phần: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2TC NGÀY 11/10/2023
– KHÓA/Ngành học: 27 / QUẢN TRỊ KINH DOANH ( LỚP 27QL49-67)
SINH VIÊN CÓ THẮC MẮC LIÊN HỆ VỚI GIÁO VIÊN GIẢNG VÀ VP KHOA KẾ TOÁN PHÒNG A504 TRƯỚC KHI THI 3 NGÀY.
Xem thêm  Danh sách thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin Khoá 27 Ngành DL thi ngày 15/04/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *