[Khoa Quản lý kinh doanh] DS thi ngày 14.06.2023 học phần Quản lý dự án Kinh tế xã hội K25.QK

Xem thêm  Danh sách thi môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin Khoá 27 - lớp KM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *