[Khoa Ngân hàng] DS thi ngày 17.06.2023 học phần “Kiểm soát và kiểm toán nội bộ NHTM” K25.NH và “Thanh toán quốc tế trong DL” K25.DL

Xem thêm  [Khoa Tài chính] DS thi ngày 18.06.2023 học phần Thị trường tài chính K25.TC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *