Danh sách Thi kết thúc học phần môn Địa lý kinh tế VN & TG ngày 11/09/2023 khoá 26 ngành DL

Xem thêm  [Khoa Kinh tế] DS thi ngày 20.06.2023 học phần Thống kê học K27.QL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *