THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (ĐỢT 4) KHÓA 24 ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

THÔNG BÁO

Về việc thu khóa luận tốt nghiệp sinh viên Khóa 24 ngành Kế toán

 Khoa Kế toán thu khóa luận tốt nghiệp (ĐỢT 4) Khóa 24 từ ngày 24/8/2023 đến ngày 26/8/2023.

Thời gian: Sáng từ 8h30’ đến 11h00’

Chiều từ 13h30’ đến 16h00’

Địa điểm: VP Khoa Kế toán  A501

Sinh viên nộp:

  • 04 quyển khóa luận tốt nghiệp (có nhận xét chấm điểm của giáo viên hướng dẫn)
  • Biên lai thu tiền kỳ cuối
  • Sổ nhật ký thực tập (có chữ ký của giáo viên hướng dẫn

Lưu ý:

– Khóa luận tốt nghiệp nộp về Khoa được trình bày theo đúng quy định trong sổ nhật ký thực tập của Khoa về hình thức, nội dung, kết cấu.

– Những sinh viên chưa nộp báo cáo thực tập thì nộp cùng Khóa luận tốt nghiệp.

– Sinh viên nộp và ký sổ thu Khóa luận tốt nghiệp.

 

Chủ nhiêm khoa

 

 ĐÃ KÝ

PGS.TS. Đặng Văn Thanh

Xem thêm  Thông báo Thu báo cáo thực tập (đợt 2) sinh viên Khoá 24 ngành Kế toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *