DS thi lại + nâng điểm HA5-25TS ngành QL và HA6-24TS ngành TRA tại Từ Sơn ngày 02-03-2023

Xem thêm  Danh sách thi môn "Cơ sở công nghệ nhân của dạng sinh học " Khoá 25 TS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *