DS thi lại + nâng điểm HA4-K26 ngành QL ngày 06-03-2023

Xem thêm  [Khoa Kinh tế] DS thi ngày 13.06.2023 học phần Kinh tế chính trị Mác-Lênin K27TM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *