DS thi lại + nâng điểm HA4-K26 ngành CD, DK, DL, QK, QM ngày 01-03-2023

Xem thêm  Danh sách thi cuối Học kỳ II năm học 2022 - 2023 học phần HA2 - ngày thi 13.06.2023 - ngành TC - Khoá 27

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *