Danh sách thi môn “Tài chính công” thi ngày 13/10/2023 Khoá 26 ngành KT

Xem thêm  Danh sách thi cuối Học kỳ II năm học 2022 – 2023 học phần Pháp luật đại cương – ngày thi 14.06.2023 – ngành Điện điện tử - Khoá 26

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *