25NH – DANH SÁCH THI PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÁC HĐKD NGÀY 09/10/2023

KHOA KẾ TOÁN
DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024
– Học phần: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÁC HĐKD NGÀY 09/10/2023
– KHÓA/Ngành học: 25 / NGÂN HÀNG
SINH VIÊN CÓ THẮC MẮC LIÊN HỆ VỚI GIÁO VIÊN GIẢNG VÀ VP KHOA KẾ TOÁN PHÒNG A504 TRƯỚC KHI THI 3 NGÀY.
Xem thêm  DANH SÁCH THI KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN KẾ TOÁN NGÀY 07,08/10/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *