Danh sách thi môn Khái niệm cơ bản (Window, Word, Powerpoint) Khoá 27 (Từ Sơn)

Xem thêm  [Khoa Quản lý kinh doanh] DS thi ngày 19.06.2023 học phần Quản trị chuỗi cung ứng K25.QTKD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *