Danh sách Thi lại; Thi nâng điểm học phần HA4 ngành AR24, học phần HA3- XD tối 1-3-2023

Xem thêm  Danh sách thi môn Kịch bản ASP/Java Script/PHP (4 tín chỉ) Khoá 27 - khoa Công nghệ thông tin (Từ Sơn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *