Danh sách thi lại môn Kinh tế vi mô Khoá 27 (Từ Sơn) ngành QL thi ngày 16/05/2023

Xem thêm  Danh sách thi môn HA1 Khoá 27 - lớp QL27.01 đến lớp QL27.44 (ngày 05/01/2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *