Danh sách thi lại môn “Giải quyết tranh chấp lao động” thi ngày 23/11/2023 Khoá 25 ngành LKT

Xem thêm  Danh sách thi môn "Kế hoạch hoá hoạt động của DN thi ngày 7/10/2023 Khoá 25 ngành QTKD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *