Danh sách thi cuối Học kỳ II năm học 2022 – 2023 học phần HA3 – ngày thi 15.06.2023 – ngành QK, YK – Khoá 27

Xem thêm  DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: Lập trình Python KHOÁ 25 THI NGÀY 05/04/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *