Danh sách thi cuối Học kỳ II năm học 2022 – 2023 học phần HA3 – ngày thi 14.06.2023 – ngành TC, TM – Khoá 27

Xem thêm  Danh sách thi lại môn “Pháp luật trong Kinh doanh du lịch” thi ngày 27/11/2023 Khoá 26 ngành Du lịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *