Tiếng Việt

Khoa - Đơn vị
Khai mạc giải bóng đá HUBT năm 2018

Khai mạc giải bóng đá HUBT năm 2018


Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội thể thao Đại học & Chuyên nghiệp trường năm 2018, được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Hội thể thao phối hợp với Khoa Giáo dục thể chất, Công đoàn trường, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên và Phòng ban...