Tiếng việt

Khoa - Đơn vị
Sinh viên đánh giá giảng viên – Một hoạt động đầy tính nhân văn

Sinh viên đánh giá giảng viên – Một hoạt động đầy tính nhân văn


Đã gần ba năm nay, Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội quy định 6 tháng một lần sinh viên được tham gia đánh giá giảng viên. Từ năm 2013, công việc này còn thu hẹp trong phạm vi sinh viên đại học và cao đẳng. Đối tượng được đánh giá lúc bấy giờ chỉ hạn...
Top 100 sinh viên học kỳ 1 năm học 2014 - 2015