Thông báo v/v Tập huấn Ban tự quản các lớp Đại học chính quy Khoá 28

Xem thêm  [TUYỂN SINH 2023] Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ vào trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (update liên tục)