Thông báo v/v các tin đăng tin lên website hubt.edu.vn

Kính gửi các đơn vị/ khoa trong toàn trường.

Website mới vừa được xây dựng và đi vào hoạt động, các khoa muốn đăng tin lên hubt.edu.vn gửi thông tin về email: anh.tt@hubt.edu.vn  cc cùng email:  tttt@hubt.edu.vn

Các tin bài về lịch thi, thông báo sẽ được đăng  ở mục / THÔNG TIN/ THÔNG BÁO


Sau khi đăng tin các thông tin sẽ được hiện ở đây:

 

Đường link bài đã đăng ở mục này:

https://hubt.edu.vn/chuyenmuc/thong-tin/thong-bao

Các khoa chia sẻ thông tin này cho các bạn sinh viên.

BBT.

 

Tin này bạn quan tâm?

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2023