Danh sách Thi kết thúc học phần môn Tư tưởng HCM từ ngày 06/09/2023 đến ngày 12/9/2023

Xem thêm  Danh sách thi lại môn Triết học Mác - Lenin Khoá 26, Khoá 27

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *