Danh sách Thi kết thúc học phần môn Lịch sử Đảng CSVN từ ngày 05/09/2023 đến ngày 14/9/2023

Xem thêm  Danh sách thi lại môn Tư tưởng Hồ Chí Minh thi ngày 15/05 - 20/05/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *