Danh sách Thi lại, Thi nâng điểm môn HA3 Khoá 27 ngày 08/9/2023 ngành QK, QN, YK

Xem thêm  Danh sách thi cuối Học kỳ II năm học 2022 - 2023 học phần HA3 - ngày thi 13.06.2023 - ngành QN - Khoá 27

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *