Danh sách Thi lại, Thi nâng điểm môn HA3 Khoá 27 ngày 07/9/2023 ngành TC, TM

Xem thêm  Danh sách thi cuối Học kỳ II năm học 2022 - 2023 học phần HA3 - ngày thi 13.06.2023 - ngành QĐ - Khoá 25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *