Danh sách Thi lại, Thi nâng điểm môn HA2 Khoá 27 ngày 10/9/2023 ngành AR, CĐ, CO, TC

Xem thêm  DANH SÁCH THI LẠI, N NG ĐIỂM CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 HỌC PHẦN HA1 NGÀY THI 06/3/2023 KHÓA 27 NGÀNH QM,QN,RM,TC,TM,XD,YK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *