Danh sách Thi lại, Thi nâng điểm môn HA2 Khoá 27 ngày 09/9/2023 ngành QL

Xem thêm  Danh sách thi cuối Học kỳ II năm học 2022 - 2023 học phần HA2 - ngày thi 12.06.2023 - ngành TSKT - Khoá 27

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *