[Khoa Tài chính] DS thi ngày 15.06.2023 học phần Tài chính doanh nghiệp K25.LK

<iframe src=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRBdz2K3poxPo-rAeFB4y4MPHYmsBJzRqDwHlobjm7AGHb6Wm8RItvLQ23qfslS6A/pubhtml?widget=true&amp;headers=false”></iframe>

Xem thêm  Danh sách Thi kết thúc học phần: Tin 4 (3 tín chỉ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *