Danh sách thi lại môn Quản trị dự án Khoá 25 ngành TC thi ngày 13/09/2023

Xem thêm  Danh sách TL+NĐ học phần Quản trị công nghệ Khoá 24 ngành QTKD ngày 02/03/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *