[Khoa Quản lý kinh doanh] DS thi ngày 19.06.2023 học phần Quản trị chuỗi cung ứng K25.QTKD

Xem thêm  Danh sách TL học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin Khoá 27 ngành TC ngày 03/03/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *