Danh sách Thi kết thúc học phần môn Kinh tế chính trị Mác-Lenin ngày 09/09/2023 khoá 27 ngành TM

Xem thêm  Danh sách thi môn Kinh tế Vi mô thi ngày 9/10/2023 Khoá 27 ngành NH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *